Slippen in de aanbieding

Slippen in de aanbieding

Ook nu weer geheel iets anders dan de titel doet vermoeden. Vermoedelijk zit u te denken aan het slippen met auto’s of iets dergelijks. Niets is minder waar.

Het gaat hier om een persoon die de ziekelijk neiging had tot het verzamelen van damesslipjes. Het zal eind jaren ‘70 zijn geweest toen Rijssen werd opgeschrikt door diefstal van kleding, met name damesslips. De diefstal vond vaak plaats van slips die aan de waslijn te drogen hingen. In die tijd waren er nog niet veel droogtrommels en alle was die werd gewassen werd dan ook buiten aan de waslijn gehangen.

We kregen steeds meer meldingen van diefstal van slipjes en BH’s op diverse plekken in Rijssen. Het was net of men bezig was een verzameling aan te leggen, omdat het bijna altijd ging om bovenstaande kledingstukken. In dergelijke situaties worden de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of we iets aan deze vreemde diefstallen konden doen. In eerste instantie werd besloten om in de nachtelijke uren (in deze tijd werden de slipjes van de waslijn gehaald) extra te surveilleren in de woonbuurten. Dit had echter geen resultaat en de diefstallen bleven aanhouden. Het werd zelfs zo erg dat men van hoger hand besloot om een extra voetsurveillance in de nachtelijke uren in te stellen. Ik had het voorrecht om als een van de eersten op slippenjacht te gaan om zodoende te proberen de dader(s) in de kuif te pikken.

Kunt u zich voorstellen hoe het voelt om midden in de nacht een controle uit te oefenen om diefstal van damesslips op te lossen? Het was prachtig weer die nacht en in de omgeving van de begraafplaats ’t Lentfert hoorden we het zachte gezang van de nachtegaal, die in die tijd nog zijn best deed. Wist u trouwens dat heel veel mensen deze zangvogel nog nooit hebben gehoord? Ik zou haast zeggen offer uw nachtrust een keer op en probeer deze ervaring rijker te worden. Dit geheel ter zijde. In een flits zag ik op een bepaald moment in het schijnsel van een straatlantaarn een persoon lopen die vervolgens verdween achter een woning. Hij was echter na een paar seconden al weer terug. Bij het volgende huis verdween hij opnieuw achter een woning en was wederom snel weer terug. Bij ons gingen op dat moment alle lampen branden en in overleg besloten we om deze persoon te voet te volgen. Nadat we de persoon een half uur waren gevolgd door verschillenden straten in plan Zuid, waarbij hij steeds weer verdween achter woningen om even later weer terug te komen, besloten we om wat dichterbij te gaan om te kijken wat die persoon aan het doen was. Nadat hij achter een woning was verdwenen vatten wij post bij het poortje dat toegang gaf tot de tuin. Toen ik mijn hoofd om de hoek van het poortje stak zag ik een manspersoon die bezig was kleding van de waslijn te halen, nadat hij er een keer aan had geroken. Hoe gek kun je zijn. Ik zag dat hij niet alle kleding van de lijn haalde maar er hier en daar iets tussenuit pikte. We keken elkaar aan en knikten. We hadden onze man gevonden. Na enkele minuten kwam de man zachtjes aanlopen en wilde de tuin verlaten door het poortje, althans dat was zijn bedoeling. Hij schrok zich wezenloos toen hij door ons letterlijk en figuurlijk in de kuif werd gepikt en werd aangehouden voor diefstal van kleding. De man werd tegen de muur gezet en gefouilleerd, waarbij een grote hoeveelheid damesslips en BH’s vanachter zijn blouse te voorschijn kwamen. De nachtpatrouille werd portofonisch in kennis gesteld van de arrestatie en de verdachte werd met de patatwaag’n afgevoerd naar de kazerne en ingesloten. De volgende dag bleek, dat we de goede te pakken hadden, want hij bekende een groot aantal diefstallen van ondergoed van vrouwen door geheel Rijssen. De reden die hij hiervoor opgaf was dat hij hiervan een bepaalde kick kreeg. Ik kan me hierbij niets voorstellen, maar er zijn vreemde wezens op deze planeet. We hebben de man een proces-verbaal aangezegd en hem de raad gegeven professionele hulp te gaan zoeken om van zijn verslaving af te komen. Kennelijk heeft hij deze raad niet in de wind geslagen, want zover ik het weet hebben zich geen diefstallen van dergelijke kledij meer voorgedaan in Rijssen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *